A A A

Justițiabili

Judecătoria Bălți își propune să aibă o comunicare mai eficientă cu justițiabilii


Judecătoria Bălți și judecătoriile din circumscripția Curții de Apel Bălți își propun perfecționarea în domeniul Sistemului de management financiar și control managerial intern


Judecătoria Bălți a identificat soluții pentru eficientizarea activității instanței care vor rezulta în servicii mai bune pentru justițiabili


Judecătoria Bălți, sediul Fălești în cadrul Zilei Ușilor Deschise a fost vizitată de elevii din or.Fălești


Performanța Judecătoriei Bălți pentru primul trimestru al anului 2022 discutată la ședința membrilor grupului de lucru privind Dezvoltarea Instanțelor Judecătorești Model


Reprezentanții instituțiilor de învățământ din or.Fălești ”La o cafea cu judecătorul”


Atelier de lucru privind elaborarea Planului de dezvoltare strategică a Judecătoriei Bălți pentru anii 2023-2027 PDF


Judecătoria Bălți, sediul Sîngerei a fost vizitată de elevii de la liceele din orașul Sîngerei în cadrul Zilei Ușilor Deschise


Magistrații Judecătoriei Bălți au discutat cu justițiabilii despre modul de funcționare a sistemului judecătoresc și provocările de moment VIDEO


Judecătoria Bălți își dorește schimbarea percepției față de instanțele judecătorești naționale prin familiarizarea justițiabililor cu specificul acestor instituții VIDEO


Judecătoria Bălți și judecătoriile din circumscripția Curții de Apel Bălți își propun să-și eficientizeze colaborarea și să îmbunătățească serviciile pentru public RAPORT


Opinia justițiabililor deserviți de Judecătoria Bălți cu privire la durata examinării dosararelor lor PDF


Judecătoria Bălți analizează perspectivele extinderii utilizării videoconferinței PDF


Raportul anual al Judecătoriei Bălți pentru anul 2021 PDF


PLANUL DE DEZVOLTARE a Judecătoriei-Model Bălți 2021-2023


Părerea justițiabililor privind activitatea Judecătoriei Bălți PDF


Cât de accesibilă este Judecătoria Bălți pentru justițiabili? PDF


Satisfacția justițiabililor deserviți de Judecătoria Bălți PDF


Nivelul de încredere în sistemul judecătoresc a justițiabililor deserviți de Judecătoria Bălți PDF


Judecătoria Bălți a demarat activitatea privind schimbul de bune practici și experiență în domeniul activității Direcțiilor de Evidenţă şi Documentare procesuală RAPORT


Judecătoria Bălți are un Planul de dezvoltare pentru anii 2021-2023 care îi vor permite să aducă îmbunătățiri în toate procesele de lucru 


Judecătoria Bălți a creat în premieră o platformă de comunicare a instanței cu grupurile profesionale și membrii comunității în cadrul unui Consiliu Consultativ


Informează-te despre dosarul tău accesând Portalul Național al Instanțelor de Judecată RO RU


Doriți să cunoașteți cum este organizată o judecătorie și ce servicii propune aceasta publicului?


Judecătoriei Bălți a participat la instruirea modulelor 3 și 4 din cadrul Programului de instruire „Leadership Judecătoresc în Managementul Calității”


Performanța Judecătoriei Bălți pentru anul 2021 PDF


Satisfacției justițiabililor privind activitatea instanțelor de judecată


Judecătoria Bălți intenționează să digitalizeze schimbul de acte cu autoritățile publice


Găsești tot ce trebuie să știi despre Judecătoria Bălți într-un nou ghid RU


Judecătoria Bălți își propune să-și crească performanța pentru a răspunde în deplină măsură nevoilor justițiabililor


Judecătoria Bălți intenționează să devină mai prietenoasă informațional și fizic pentru publicul larg


Judecătoria Bălți a creat un consiliu consultativ pentru a implica comunitatea locală în îmbunătățirea serviciilor pentru justițiabili


Judecătoria Bălți s-a lansat oficial în implementarea Proiectului „Instanțe Judecătorești Model”