A A A

Ședința Consiliului consultativ al Judecătoriei Bălți și comunității locale din 28.10.2021. Sporirea accesibilității fizice și informaționale a Judecătoriei Bălți.

02 Noiembrie 2021 | 147

JUDECĂTORIA BĂLȚI INTENȚIONEAZĂ SĂ DEVINĂ MAI PRIETENOASĂ INFORMAȚIONAL ȘI FIZIC PENTRU PUBLICUL LARG

Judecătoria Bălți planifică să sporească accesibilitatea informațională și fizică a instituției pentru publicul larg, inclusiv pentru persoanele cu nevoi speciale. Provocările ce țin de accesibilitatea instanței și eventualele soluții au fost discutate joi, 28 octombrie, în cadrul celei de-a doua ședințe a Consiliului Consultativ al Judecătoriei Bălți.

Membrii Consiliului, reprezentanții Asociației ADO Lex XXI și ai Centrului pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități au prezentant percepția justițiabililor asupra calității serviciilor informaționale oferite de instanță și au evaluat accesibilitatea fizică a Judecătoriei Bălți.

În urma schimbului de opinii pe marginea temelor abordate, participanții la ședință au identificat recomandări tehnice privind îmbunătățirea accesibilității fizice a Judecătoriei Bălți. Totodată, ei au analizat pagina web a Judecătoriei Bălți din cadrul Portalului Național al Instanțelor de Judecată și au prezentat propuneri de sporire a gradului de transparență a Judecătoriei în mediul online.

Mai mult, în cadrul ședinței curente a fost aprobat Statutul Consiliului Consultativ și au fost alese organele de autoadministrare ale acestuia, și anume: președintele, vicepreședintele și secretarul.

Progresele și statutul implementării recomandărilor propuse vor fi analizate la următoarea ședință a Consiliului care a fost planificată pentru 23 decembrie curent. La ședința viitoare, membrii Consiliului vor discuta și despre schimbul electronic de acte judecătorești executorii între Judecătoria Bălți și executorii judecătorești, Biroul de Probaține, Inspectoratul Militar și Inspectoratul de Poliție. În același timp, vor fi abordate termenele procedurale legale și judecătorești de realizare a acțiunilor de către justițiabili.

Amintim că Judecătoria Bălți a înființat, în septembrie curent, un Consiliu Consultativ, alcătuit din reprezentanți ai Judecătoriei Bălți, autorităților publice locale, serviciilor de asistență socială, organelor de drept din circumscripția instanței, instituțiilor media, societății civile, avocați și alte profesii juridice. Scopul Consiliului este de a face schimb de idei și soluții pentru îmbunătățirea serviciilor prestate cetățenilor. Acesta este o premieră absolută pentru Moldova și face parte din Planul de Dezvoltare a Judecătoriei Bălți, elaborat și implementat cu sprijinul Proiectului USAID „Instanțe Judecătorești Model”.