A A A

Taxa de Stat

Conform Legii nr.1216-XII din 3 decembrie 1992 privind taxa de stat (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.133-134, art.655), cu modificările ulterioare, se impune cu taxă de stat cererea de chemare în judecată (în cauze civile), precum şi cererea de eliberare repetată a copiilor de pe actele judecătoreşti, cât şi a copiilor de pe alte documente din dosar. Dovada achitării taxei de stat serveşte bonul de plată eliberat de bancă ce se păstrează  în original la materialele cauzei. 

 

RECHIZITELE BANCARE PENRTU ACHITAREA TAXEI DE STAT

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD94TRGAAA14222001000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat
 
AMENZI APLICATE DE INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI ÎN CAUZE CONTRAVENȚIONALE ȘI PENALE

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD26TRGAAA14342003000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

 

ÎNCASĂRI DE LA PRESTAREA SERVICIILOR CU PLATĂ
(ELIBERAREA FOTOCOPIILOR (XEROX)  DE PE MATERIALELE DOSARULUI
ȘI ELIBERAREA COPIILOR DE PE ÎNREGISTRAREA AUDIO A ȘEDINȚELOR DE JUDECATĂ) 

Beneficiar:  Judecătoria Bălți
Codul  IBAN: MD58TRPAAA142310A01198AA
Codul fiscal: 1007601000182
Prestatorul  beneficiar: Min.Fin. - Trezoreria de Stat

 

MIJLOACELE TEMPORAR INTRATE ÎN POSESIA INSTANȚEI (cauţiune, garanție)

Beneficiar: Judecătoria Bălți
Codul IBAN: MD31TRPCAH518490A01559AA
Codul fiscal: 1007601000182
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat
Atenţie! La depunerea mijloacelor bănești este necesar de specificat nr. dosarului şi persoana pentru care se depune cauţiunea sau garanția.

 

CONTURILE BANCARE SUS-MENȚIONATE SE APLICĂ PENTRU JUDECĂTORIA BĂLȚI: SEDIUL CENTRAL, FĂLEȘTI ȘI SÎNGEREI