A A A
În legătură cu prelungirea perioadei de testare experimentală a noului Program Integrat de Gestionare a Dosarelor pînă la 15 iunie 2019 și desemnării instanțelor judecătorești-pilot suplimentare în vederea testării Sistemului Informațional Judiciar, informația pe paginile web ale instanțelor judecătorești, care se extrage din Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor poate fi reflectată incomplet sau cu unele devieri. Cerem scuze pentru inconveniențele create.

Taxa de Stat

 

RECHIZITELE BANCARE  PENTRU ELIBERAREA FOTOCOPIILOR (XEROX)  DE PE MATERIALELE DOSARULUI ȘI ELIBERAREA COPIILOR DE PE ÎNREGISTRAREA AUDIO A ȘEDINȚELOR DE JUDECATĂ 

Beneficiar:  Judecătoria Bălți

Codul  IBAN: MD58TRPAAA142310A01198AA

Codul fiscal: 1007601000182

Prestatorul  beneficiar: Min.Fin. - Trezoreria de Stat

 

RECHIZITELE BANCARE PENRTU ACHITAREA TAXEI DE STAT LA DEPUNEREA CERERILOR DE JUDECATĂ,

PRECUM ȘI PENTRU ELIBERAREA REPETATĂ A COPIILOR (DUPLICATELOR) DE PE DOCUMENTELE DIN DOSAR

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD91TRGAAA14222003000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat
 
AMENZI APLICATE DE INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI ÎN CAUZE CONTRAVENȚIONALE ȘI PENALE 

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD26TRGAAA14342003000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

 

CONTURILE BANCARE SUS-MENȚIONATE SE APLICĂ PENTRU JUDECĂTORIA BĂLȚI SEDIUL FĂLEȘTI ȘI JUDECĂTORIA BĂLȚI SEDIUL SÎNGEREI