A A A

Taxa de Stat

 

RECHIZITELE BANCARE  PENTRU ELIBERAREA FOTOCOPIILOR (XEROX)  DE PE MATERIALELE DOSARULUI ȘI ELIBERAREA COPIILOR DE PE ÎNREGISTRAREA AUDIO A ȘEDINȚELOR DE JUDECATĂ 

Beneficiar:  Judecătoria Bălți

Codul  IBAN: MD58TRPAAA142310A01198AA

Codul fiscal: 1007601000182

Prestatorul  beneficiar: Min.Fin. - Trezoreria de Stat

 

RECHIZITELE BANCARE PENRTU ACHITAREA TAXEI DE STAT LA DEPUNEREA CERERILOR DE JUDECATĂ,

PRECUM ȘI PENTRU ELIBERAREA REPETATĂ A COPIILOR (DUPLICATELOR) DE PE DOCUMENTELE DIN DOSAR

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD91TRGAAA14222003000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat
 
AMENZI APLICATE DE INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI ÎN CAUZE CONTRAVENȚIONALE ȘI PENALE 

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD26TRGAAA14342003000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

 

CONTURILE BANCARE SUS-MENȚIONATE SE APLICĂ PENTRU JUDECĂTORIA BĂLȚI SEDIUL FĂLEȘTI ȘI JUDECĂTORIA BĂLȚI SEDIUL SÎNGEREI