A A A

Taxa de Stat

Conform art.3 lit.a) al Legii taxei de stat nr.213 din 31.07.2023 (în vigoare 01.01.2024) Monitorul Oficial al R. Moldova nr.306-309 art. 549 din 11.08.2023, Se impune taxă de stat pentru cererile de chemare în judecată, cererile reconvenţionale, cererile de intervenţie principală, cererile de apel, cererile de recurs şi alte cereri prevăzute în anexa nr.1 (din legea citată), cererile de contestare a actelor şi acţiunilor executorului judecătoresc, precum şi pentru cererile de eliberare de către instanţa de judecată a copiilor (duplicatelor) de pe documente, conform anexei nr.1 (din legea citată).

 

RECHIZITELE BANCARE PENRTU ACHITAREA TAXEI DE STAT

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD94TRGAAA14222001000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat


 
AMENZI APLICATE DE INSTANȚELE JUDECĂTOREȘTI ÎN CAUZE CONTRAVENȚIONALE ȘI PENALE

Beneficiar: Ministerul Finanțelor
Codul IBAN: MD29TRGAAA14342001000000
Codul fiscal: 1006601000037
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanțelor- Trezoreria de Stat

 

ÎNCASĂRI DE LA PRESTAREA SERVICIILOR CU PLATĂ, INCLUSIV PENTRU PLATA TAXEI DE TIMBRU
Pentru eliberarea repetată a copiilor (duplicatelor) de pe fiecare document, hotărâre, sentinţă, încheiere, precum şi a copiilor de pe alte documente din dosar, eliberate de instanţa de judecată la solicitarea părţilor şi a altor persoane participante la proces. Pentru eliberarea înregistrării audio a şedinţei de judecată.

Beneficiar:  Judecătoria Bălți
Codul  IBAN: MD58TRPAAA142310A01198AA
Codul fiscal: 1007601000182
Prestatorul  beneficiar: Min.Fin. - Trezoreria de Stat

 

MIJLOACELE TEMPORAR INTRATE ÎN POSESIA INSTANȚEI (cauţiune, garanție)

Beneficiar: Judecătoria Bălți
Codul IBAN: MD31TRPCAH518490A01559AA
Codul fiscal: 1007601000182
Prestatorul beneficiar: Ministerul Finanţelor-Trezoreria de Stat
Atenţie! La depunerea mijloacelor bănești este necesar de specificat nr. dosarului şi persoana pentru care se depune cauţiunea sau garanția.

 

CONTURILE BANCARE SUS-MENȚIONATE SE APLICĂ PENTRU JUDECĂTORIA BĂLȚI: SEDIUL CENTRAL, FĂLEȘTI ȘI SÎNGEREI

Achitarea este disponibilă inclusiv prin serviciul de plăți electronice https://mpay.gov.md/ și pe site-ul https://instante.justice.md/.