A A A

Café Debate cu participarea reprezentanților Judecătoriei Bălți

28 Iunie 2024 | 57

La data de 24 iunie 2024 reprezențanții Judecătoriei Bălți au participat în cadrul evenimentului

Café Debate: „Prezentarea constatărilor Evaluării condițiilor de accesibilitate a clădirilor instanțelor de judecată și a unor clădiri din sistemul de justiție și a accesibilității paginilor- web ale instanțelor de judecată, autorităților și instituțiilor publice din domeniul justiției din Republica Moldova, organizat de Alianța INFONET

Scopul evenimentului a fost de a discuta cele mai stringente bariere și probleme de accesibilitate infrastructurală și informațională ale persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova, dar și de a analiza soluțiile de incluziune socială.

Judecătoria Bălți, alături de partenerii de dezvoltare interni și externi, continuă implementarea direcțiilor de dezvoltare strategică legate de accesibilitatea fizică și informațională a instanței de judecată