A A A

JUDECĂTORIA BĂLȚI ÎȘI PROPUNE SĂ-ȘI CREASCĂ PERFORMANȚA PENTRU A RĂSPUNDE ÎN DEPLINĂ MĂSURĂ NEVOILOR JUSTIȚIABILILOR

12 Noiembrie 2021 | 171

JUDECĂTORIA BĂLȚI ÎȘI PROPUNE SĂ-ȘI CREASCĂ PERFORMANȚA PENTRU A RĂSPUNDE ÎN DEPLINĂ MĂSURĂ NEVOILOR JUSTIȚIABILILOR

Judecătorii și angajații Judecătoriei Bălți au participat la primele două module din cadrul Programului de instruire „Leadership Judecătoresc în Managementul Calității”, organizat cu suportul Proiectului USAID Moldova „Instanțe Judecătorești Model”.

Scopul Programului de instruire este de a consolida cunoștințele și abilitățile liderilor, judecătorilor și angajaților interesați din cadrul instanței de judecată în vederea îmbunătățirii performanței prin înfăptuirea eficientă și echitabilă a justiției.

În cadrul celor două module, judecătorii și angajații Judecătoriei Bălți au participat activ la discuții legate de importanța planificării strategice a activității instanței de judecată pentru a avea o viziune  comună asupra priorităților de dezvoltare a instanței și a comunica în mod clar prioritățile publicului larg. Totodată, Judecătoria Bălți s-a implicat în analiza factorilor care determină performanța și succesul instanțelor de judecată, fiind discutate domeniile și standardele de măsurare a performanței, precum și importanța instituirii unor proceduri interne de monitorizare și gestionare a performanței.

Abordările și bunele practici discutate vor ajuta Judecătoria Bălți să asigure și să sporească accesul la justiție și încrederea justițiabililor, promptitudinea serviciilor pentru justițiabili, precum și independența și răspunderea judecătoriei în procesul de înfăptuire a justiției.

    

Formatorul Jim Haines, judecător în demisie și profesor de drept din SUA, a menționat că, instruirea a avut scopul să ajute judecătoriile să își planifice bine și din timp activitatea, reieșind din rezultate scontate, astfel încât acestea să satisfacă cerințele atât ale populației deservite, cât și cele ale angajaților judecătoriei, având în vedere specificul activității instanțelor de judecată.

Amintim că Judecătoria Bălți lucrează pentru obținerea și menținerea statului de „judecătorie model” prin creșterea eficienței, performanței și calității serviciilor bazate pe standardele Cadrului internațional pentru excelență judecătorească și prin adaptarea serviciilor la necesitățile justițiabililor pe care îi deservește

.