A A A

Notă informativă privind desfăşurarea Zilei uşilor deschise

01 Iulie 2016 | 9

Cu prilejul Zilei Profisionale a Funcţionarului Public, Judecătoria Bălţi a organizat la data de 23 iunie 2016 – Ziua Uşilor Deschise cu genericul „O justiţie prietenoasă copiilor”. Benificiarii care au vizitat sediul Judecătoriei, au avut acces la instanţă şi la informaţii despre funcţionarea acesteia.

În ziua de 23 iunie, Judecătoria Bălţi a fost punctul de atracţie pentru toţi doritorii de a se famializa cu domeniu justiţiei, care au  avut posibilitatea să viziteze întreaga judecătorie, începând cu direcția de evidență şi cancelariile specializate, unde se hotărăşte soarta unui dosar, până la sălile de judecată.

Invitaţii speciali la activitatea a fost un grup de tineri, care se află în îngrijirea Centrului de plasament temporar al copiilor în situaţii de risc „Drumul spre casă” din Bălţi însoţiţi de pedagog, care au primit informaţii despre ce înseamnă şi cum se desfăşoară procesul de justiţie. Abordînd tematica sus menţionată a fost desfăşurată masa rotundă cu genericul “O justiţie prietenoasă copiilpor” unde au fost propuse dezbateri asupra aplicării coerente a legislaţiei naţionale în domeniu. În cadrul evenimentului au fost puse în discuţie modele de prevenire a delicvenţei juvenile în Republica Moldova, judecarea cauzelor cu implicarea copiilor în conflict cu legea şi respectarea drepturilor copiilor în şedinţele de judecată.

Ziua uşelor deschise a constituit un eveniment deosebit şi pentru colaboratorii Judecătoriei Bălţi - aceştia i-au întâmpinat cu multă căldură pe oaspeţi, i-au condus prin instanţă şi l-au efectuat ghidarea cu organigrama judecătoriei şi cu personalul care desfăşoară activitatea în instanţă.

Pentru oaspeţi a fost desfăşurat un program divers, ca familiarizarea cu portalului instanţei judecătoreşti. Accesibilitatea de informare cu hotărîrile publicate pe portalul JUSTICE.MD. Specialiştii Serviciului de Evidenţă şi Documentare Procesuală au explicat celor interesaţi circuitul unui dosar pînă la soluţionarea definitivă a unei cauze.

Agenda evenimentului deasemenea a cuprins şedinţe de judecată simulate în cadrul căreia au fost antrenaţi tinerii care se află în îngrijirea Centrului de plasament temporar al copiilor în situaţii de risc „Drumul spre casă”  în calitate de participanţi pe cauze civile şi penale organizate de către Specialiştii Serviciului Evidenţă şi Documentare Procesuală şi Asistenţii Judiciari ai instanţei.

În urma acestui eveniment tinerii de la Centrul de plasament temporar „Drumul spre casă” au rămas entuziasmaţi despre modul de petrecere al şedinţelor şi-au propus ca să viziteze instanţa şi în alte zile unde vor avea posibilitatea de a asista la examinarea cauzelor penale, administrative şi civile publice.

La sfîrşitul evenimentului, oaspeţii au fost invitaţi să completeze un chestionar anonim pentru evaluarea nivelului de satisfacţie privind desfăşurarea activităţilor. În urma analizii chestionarului s-a stabilit că astfel de manifestări sunt direct responsabile de formarea unei percepţii de transparenţă în sine a actului de justiţie, prin punerea la lumină a întregului proces.

Serviciul Monitorizare şi Relaţii cu Publicul