A A A

Raport privind organizarea evenimentului „Ziua uşilor deschise”

28 Octombrie 2015 | 1
Ziua Uşilor Deschise cu genericul
„Informarea cetăţenilor cu privire la drepturile lor”
 
        Cu prilejul Zilei Europene a Justiţiei Civile, Judecătoria Bălţi a organizat la date de 23 octombrie 2015 – Ziua Uşilor Deschise cu genericul „Informarea cetăţenilor cu privire la drepturile lor”. Benificiarii care au vizitat sediul Judecătoriei, au avut acces la instanţă şi la informaţii despre funcţionarea acesteia.
        Organizarea acestei activităţi şi-a propus să contribuie la consolidarea relaţiei de încredere între cei care înfăptuiesc actul justiţiei şi benificiarii acestuia - justiţiabilii.
        Invitaţii la activitatea au fost studenţi ai Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii de Stat „Aleco Russo” din municipiul Bălţi dar şi cetăţenii interesaţi de activitatea judecătoriei, care au primit informaţii despre ce înseamnă şi cum se desfăşoară procesul de justiţie. Aceştia au vizitat toate birourile instanţeidar  şi sălile de şedinţă. Tinerii vizitatori au vrut să vadă cum decurge o zi obişnuită de activitate.
        Cu acest prilej s-a efectuat familiarizarea justiţiabililor interesaţi asupra portalului instanţei judecătoreşti. Accesibilitatea de informare cu hotărîrile publicate pe portalul JUSTICE.MD. Accesibilitatea legislaţiei. Iar Specialiştii Serviciului de Evidenţă şi Documentare Procesuală şi Specialistul Serviciului Monitorizare şi Relaţii cu Publicul au efectuat ghidarea justiţiabililor cu organigrama judecătoriei şi cu personalul care desfăşoară activitatea în instanţă şi ghidarea în privinţa întrebărilor celor mai des parvenite „Cum rezolv o problemă în instanţa de judecată” şi „Ce trebuie să ştiţi despre judecata în primă instanţă?”. Au fost prezentate Modele de cereri pentru justiţiabili în materie procesual civilă. S-au purtat discuţii pe marginea acestora şi s-au explicat celor interesaţi circuitul unui dosar pînă la soluţionarea definitivă a unei cauze.
        Colaboratorii instanţei au desfăşurat o prezentare cu genericul “Problemele şi soluţiile, care sunt determinate în cazurile de violenţă în familie. Aplicarea măsurilor de protecţie în cazurile menţionate”, aducînd la cunoştinţă metoda şi procedura aplicării măsurilor de protecţiei în cazurilor de violenţă în familie.
        Abordînd tematica sus menţionată, agenda evenimentului deasemenea a cuprins şedinţe de judecată simulate în cadrul căreia au fost antrenaţi studenţi şi vizitatori în calitate de participanţi pe cauze civile şi penale organizate de către Specialiştii Serviciului Evidenţă şi Documentare Procesuală şi Asistenţii Judiciari ai instanţei.
        Cu scopul studierii impactului pe care la avut activitatea organizată asupra vizitatorilor, a fost propus spre completare un chestionar anonim, în urma căruia sa evaluat nivelul de satisfacţie al justiţiabililor. În urma analizii chestionarului s-a stabilit că astfel de manifestări sunt direct responsabile de formarea unei percepţii de transparenţă în sine a actului de justiţie, prin punerea la lumină a întregului proces.