A A A

Sporirea eficienţii, responsabilităţii şi transparenţei

06 Aprilie 2016 | 10

 

Obiectivul general al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei este edificarea unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standartelor europene, să asigure supremaţia legii, respectarea drepturilor omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie.

 

În scopul implementării strategiei,  Judecătoria Bălţi a înaintan un demers Catedrei de literatură română şi universală, specialitatea Jurnalism a Universităţii de Stat Alecu Russo din Bălţi prin care a solicitat delegarea studenţilor pentru a fi familiarizaţi în domeniu justiţiei.

 

Pe parcursul semestrului I al anului 2016, 12 studenţi ai Facultăţii  de Jurnalism însoţiţi de Doamna Valentina Enciu titular al cursului “Drept şi legislaţia presei”, în fiacare miercuri vizitează Judecătoria Bălţi unde  viitorii jurnalişti  au posibilitatea de a asista la examinarea cauzelor penale, administrative şi civile publice.

 

Studenţii au rămas impresionați şi mulțumiți de faptul că au văzut cum se aplică în practică teoria predată la universitate. Unii au rămas atât de intrigați de o cauză penală încât şi-au propus să revină şi la următoarea şedinţă de judecată pentru a putea afla care va fi hotărârea judecătorească finală.

 

De asemenea, oaspeţii au  posibilitatea să viziteze întreaga judecătorie, începând cu direcția de evidență şi cancelariile specializate, unde se hotărăşte soarta unui dosar, până la sălile de judecată.

 

 La întîlnirile cu specialiştii secţiei generalizare şi sistematizare s-au abordat mai multe discuţii făcîndu-se preferinţă eticii mass-media, abordînduse codurile de conduită profesională, codurile de procedură civilă şi penală . Studenţii au fost familiarizaţi cu pagina web, care ne aduce justiţia mai aproape de oameni, devenind sursă veritabilă de informaţii în material specificată.

 

În acest context s-a stabilit piatra de temelie a unor relaţii de colaborare între “justiţie” şi  “presă”, prin intermediul căruia vom reuşi să elaboram împreună un mecanizm efectiv de asigurare a actului de justiţie legal şi transparent.

 

Serviciul Monitorizare şi Relaţii cu Publicul