A A A

Ziua Europeană a Justiției Civile

19 Octombrie 2016 | 11

La data de 25 octombrie 2016, Judecătoria Bălţi organizează “ZIUA UŞILOR DESCHISE” dedicată celebrării Zilei Europene a Justiţiei Civile.

În acest context, marţi, 25 octombrie 2016, Vă invităm între orele 1000 – 1300 la sediul Judecătoriei Bălţi să participaţi la acest eveniment,cu acest prilej fiind desfăşurate  activităţi care vor avea drept scop de a aduce în atenția cetățenilor modul de funcționare a justiției, modificările legale privind fuzionarea instanţelor şi crearea unei noi Judecătorii Bălţi, implimentarea Strategiei de reformă a sectorului justiției, cît și sporirea nivelului de transparenţă în activitatea instituţiei.

 

 

A G E N D A

activităţilor desfăşurate pentru data de 25 octombrie 2016

Persoana responsabilă

Competenţele funcţionale

Biroul de adresare

Ora petrecerii

Ina Romanciuc, specialist al Direcţiei evidenţă şi documentare procesuală

*     Plasarea avizului public cu prilejul Zilei Europene a Justiţiei Civile pe panourile informative ale instanţei, cît şi pe portalul instanţelor naţionale de judecată:  www.instante.justice.md;

Ghişeul Unic al Direcţiei evidenţă şi documentare procesuală

18.10.16

Dumitru Gherasim, Preşedintele instanţei

Natalia Plotenco, Şef al secretariatului

*     Cuvînt de deschidere oficială a evenimentului “ZILEI UŞILOR DESCHISE”. Desfăşurarea conferinţei de presă: “Consolidarea capacităţilor instituţionale ale instanţelorcu participarea reprezentanților sistemului judiciar, societății civile, mass-media și a experților internaționali;

Întîlnirea invitaţilor  Holul instanţei

1010-1030

Ina Cruc, Asistent judiciar

*     Desfăşurarea mini-conferinţei cu genericul:Studenţii de azi – viitorii reformatori ai justiţiei de mîine cu participarea reprezentanților sistemului judiciar, a mediului academic şi a experților internaționali;

Întîlnirea studenţilor  Holul instanţei

1130-1200

Nicolae Odagiu, Asistent judiciar

*     Desfăşurarea şedinţelor de judecată simulate cu antrenarea studenţilor de la Facultatea de Drept și Științe Sociale, și Facultatea de Litere a Universității de Stat  „Alecu Russo” în calitate de participanţi pe cauze civile;

Sala 5

1200

Natalia Ceban, Carolina Bejenari, Marina Lupăcescu, specialişti ai Secţiei generalizare şi sistematizare a practicii judiciare

*     Familiarizarea  justiţiabililor şi a persoanelor care activează în domeniul justiţiei cu activitatea instanţei;

 

Întîlnirea justiţiabililor şi colaboratorilor Judecătoriei Fălești și Sîngerei  

Holul instanţei

1200

Elena Negrul, specialist Secţia Resurse Umane

*     Familiarizarea justiţiabililor prin intermediul bucletelor despre fuzionarea instanţelor şi crearea unei noi Judecătorii Bălţi în condițiile Legii №76 din 21.04.2016 cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești;

Pe parcursul desfăşurării activităţilor

Dumitru Gherasim, Preşedintele instanţei

*      Cuvînt de închidere

Sala 5

1245-1300