A A A

Ziua Uşelor Deschise

20 Iunie 2016 | 11

Joi, 23 iunie 2016, între orele 09:00-13:00, Vă invităm la sediul Judecătoriei Bălţi, unde reprezentanţii noştri Vă stau la dispoziţie cu informaţii şi materiale avînd ca tematică „Specificul activității funcționarului public”, precum şi alte aspecte de care ar fi interesaţi justiţiabilii.

 

Obiectivul general al Strategiei de Reformare a Sectorului Justiţiei este edificarea unui sector al justiţiei accesibil, eficient, independent, transparent, profesionist şi responsabil faţă de societate, care să corespundă standartelor europene, să asigure supremaţia legii şi respectarea drepturilor omului şi să contribuie la asigurarea încrederii societăţii în actul de justiţie.

 

În scopul implementării strategiei la data de 23 iunie cu prilejul Zilei Profisionale a Funcţionarului Public, Judecătoria Bălţi  organizeză – Ziua Uşilor Deschise cu genericul „O justiţie prietenoasă copiilor”. La care sunt invitaţi toţi doritorii care vor  avea posibilitatea să viziteze întreaga judecătorie, începând cu direcția de evidență şi cancelariile specializate, unde se hotărăşte soarta unui dosar, până la sălile de judecată.

 

Specialiştii Serviciului de Evidenţă şi Documentare Procesuală vor efectuat ghidarea justiţiabililor cu organigrama judecătoriei şi cu personalul care desfăşoară activitatea în instanţă şi ghidarea în privinţa întrebărilor celor mai des parvenite „Cum rezolv o problemă în instanţa de judecată” şi  „Ce trebuie să ştiţi despre judecata în primă instanţă?”, vor fi distribuite ghiduri de orientare juridică pentru cetăţeni.

 

Cu acest prilej se va efectuat familiarizarea justiţiabililor interesaţi asupra portalului instanţei judecătoreşti. Accesibilitatea de informare cu hotărîrile publicate pe portalul JUSTICE.MD. Accesibilitatea legislaţiei.

 

 

 

 

Serviciul Monitorizare şi Relaţii cu Publicul