A A A

Ziua Uşelor Deschise a Cancelariei Civile, Comerciale şi de Contencios Administrativ

06 Aprilie 2016 | 9

 

   La data de 2 martie 2016 de către Judecătoria Bălţi a fost organizată Ziua Uşelor Deschise a cancelariei civile, comerciale şi de contencios administrativ. Sediul Judecătoriei Bălţi a fost vizitat de către justiţiabili şi studenţi ai Facultăţii de Drept şi Ştiinţe Socio-Umane a Universităţii de Stat „Aleco Russo”, care au primit informaţii despre ce înseamnă şi cum se desfăşoară procesul de justiţie.

 

   Scopul evenimentului este de a aduce justiţia mai aproape de cetăţeni, a-i informa despre drepturile sale şi cum pot benificia de acest serviciu public. Cu acestă ocazie cetăţenii au aflat informaţii despre activitatea sistemului de justiţie.

 

   Specialiştii Serviciului de Evidenţă şi Documentare Procesuală au efectuat ghidarea justiţiabililor cu organigrama judecătoriei şi cu personalul care desfăşoară activitatea în instanţă şi ghidarea în privinţa întrebărilor celor mai des parvenite „Cum rezolv o problemă în instanţa de judecată” şi  „Ce trebuie să ştiţi despre judecata în primă instanţă?”, au fost distribuite ghiduri de orientare juridică pentru cetăţeni.

 

   Cu acest prilej s-a efectuat familiarizarea justiţiabililor interesaţi asupra portalului instanţei judecătoreşti. Accesibilitatea de informare cu hotărîrile publicate pe portalul JUSTICE.MD. Accesibilitatea legislaţiei.

 

   Au fost prezentate Modele de cereri pentru justiţiabili în materie procesual civilă şi civilă. S-au purtat discuţii pe marginea acestora şi s-au explicat celor interesaţi circuitul unui dosar pînă la soluţionarea definitivă a unei cauze.

 

   Astfel de manifestări sunt direct responsabile de formarea unei percepţii de transparenţă în sine a actului de justiţie, prin punerea la lumină a întregului proces.