A A A

Ședința Consiliului Consultativ al Judecătoriei Bălți și a comunității locale

29 Martie 2024 | 119

La data de 27 martie 2024  în cadrul Judecătoriei Bălți a avut loc ședința Consiliului Consultativ al Judecătoriei Bălți și a comunității locale cu tematica:

 

“ Avantaje, dificultăți, provocări în procesul digitalizarii servicillor judecătorești și sporirii accesibilității informaționale a instanței de judecată în raport cu publicul, justițiabilii.”

 

La ședință au participat:

 

  • reprezentanți ai AAIJ, director Sorin Popescu
  • avocați: Diana Sanduleac, Rodica Cojocar, Denis Duca, Victor Polivenco, reprezentant OT Balti al CNAJGS Natalia Bogaci
  • reprezentanți a organului teritorial de probațiune, Șeful Biroului de Probațiune Bălți: Groza Adrian
  • reprezentanți ai societății civile, AO Clinica Juridică Bălți: Raileanu Inna
  • reprezentanți ai Judecătoriei Bălți, judecători: Natalia Foma, Eduard Balan și funcționari din toate subdiviziunile instanței 

 

Mai multe detalii despre ședință (concluzii, propuneri) vedeți aici: /sites/jbl.instante.justice.md/files/Subiectele%2C%20concluziile%20%C8%99i%20recomand%C4%83rile%20%C8%99edin%C8%9Bei%20Consiliului%20consultativ%20a%20Judec%C4%83toriei%20B%C4%83l%C8%9Bi%20%C8%99i%20comunit%C4%83%C8%9Bii%20locale.pdf