A A A

Audiența cetățenilor

Audiența cetățenilor

Președintele instanței  8:00 - 10:00  (joi)

Vicepreședintele instanței  8:00 - 10:00  (vineri)

 

Audiența cetățenilor de către președintele și vicepreședintele instanței se efectuează referitor la problemele ce țin de activitatea Judecătoriei Bălţi, cu excepția chestiunilor privind legalitatea și temeinicia hotărîrilor judecătorești ce urmează a fi adoptate sau au fost pronunțate de către instanță în cauze concrete.